Jaarlijks zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, armoede of voor vrees voor vervolging. De meeste van hen worden in de regio door buurlanden opgevangen. Slechts een klein percentage komt terecht in Europa om asiel aan te vragen. Een klein deel daarvan komt aan in Nederland en kan na een asielprocedure gehuisvest worden in de gemeente Bunnik.

Wanneer is iemand een vluchteling? Dit is bepaald in het internationale vluchtelingenverdrag. De meeste vluchtelingen in Nederland zijn hier ooit als asielzoeker naartoe gekomen en hebben asiel aangevraagd. 

Als de asielprocedure succesvol is, krijgt hij een asielvergunning en de garantie dat hij niet wordt teruggestuurd naar zijn eigen land. Verder krijgt hij een aantal bijzondere rechten en toegang tot de arbeidsmarkt. Dat stelt hem in staat een nieuw bestaan op te bouwen.

De vluchteling is verplicht een inburgeringstraject te volgen en te pogen zelfstandig deel  te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Daarnaast doet Nederland mee aan een internationaal programma om vluchtelingen die elders in vluchtelingenkampen verblijven te hervestigen in Nederland. Dit zijn uitgenodigde vluchtelingen. Deze vluchtelingen worden met voorrang in een gemeente geplaatst. 

Hier vindt u het jaarverslag 2011 

Jaarverslag_2011_VWG_Bunnik-webversie.pdf

 

Het jaarverslag 2010 kunt hier lezen:

jaarverslag_2010_webversie.pdf 

 

Het jaarverslag 2009 vindt u hier:

jaarverslag 2009 VWG Bunnik website.pdf